RELOCATION PALVELUT

Tuemme uudelle paikkakunnalle muuttavien työntekijöiden asettumista tarjoamalla heille ja heidän perheilleen tietoa kohdealueesta, sen palveluista ja mahdollisuuksista. Tuemme perhettä käytännön asioissa, kuten päiväkodin/koulun etsinnässä, opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoittamisessa jne. 

SISUSTUSPALVELUT

Tavoitteenamme on: 

• tehdä yritysasunnoistanne viihtyisiä ja toimivia kokonaisuuksia
• lisätä työntekijöidenne asumismukavuutta
• pitää kalustamiseen liittyvät kulut hallinnassa
• helpottaa sisustusten päivitystä
• säästää organisaation resursseja alueella, joka ei ole sen ydintoimintaa
• parantaa asuntojen vuokrausmahdollisuuksia.

Arvioimme yritysasunnon nykykunnon, jonka jälkeen laadimme suunnitelman viihtyisyyden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään organisaatiolla jo olemassa olevia kalusteita. Tarvittaessa hoidamme prosessin alusta loppuun saakka niin, että työntekijä pääsee muuttamaan valmiiseen kotiin.